Băng keo, băng dán

vật liệu đóng gói

thông tin liên hệ
Mr Đảng
P. Kinh Doanh - 0918 341 934

Ms Giang
P. Kinh Doanh - 0938 644 297

BĂNG KEO, BĂNG DÁN

Băng Keo Lưới
Băng Keo Lưới
Băng Keo Lưới
Băng Keo Lưới
Băng Keo Simili
Băng Keo Simili
Băng Keo Hai Mặt
Băng Keo Hai Mặt
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo xốp vàng đen
Băng keo xốp vàng đen
Băng keo xốp vàng đen
Băng keo xốp vàng đen
Băng keo 3M
Băng keo 3M
Băng keo chống dột
Băng keo chống dột
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo simili
Băng keo simili
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo chống dột
Băng keo chống dột
Băng keo Xốp Xanh
Băng keo Xốp Xanh
Băng keo điện Nano
Băng keo điện Nano

VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

Vải Lau Công Nghiệp
Vải Lau Công Nghiệp
Bùi Nhùi Miếng
Bùi Nhùi Miếng
Túi/ bao PP/PE in chữ
Túi/ bao PP/PE in chữ
Dây Đai Nhựa
Dây Đai Nhựa
Dây nilon
Dây nilon
Túi, Bao PP/PE
Túi, Bao PP/PE
Màng Pe, Màng Quấn
Màng Pe, Màng Quấn
Màng Pe
Màng Pe
Dây Nilon
Dây Nilon
Dây rút
Dây rút
Dây rút
Dây rút
Xốp Hơi Pe
Xốp Hơi Pe
Xốp Hơi Pe
Xốp Hơi Pe

ĐÁ CĂT ĐÁ MÀI

Đá cắt đá mài
Đá cắt đá mài
Đá cắt đá mài
Đá cắt đá mài

KEO 502

Keo 502
Keo 502
Keo 502
Keo 502
Keo 502
Keo 502